Leiderschap begint met vertrouwen

Double Healix verzorgt trainingen en advies op het gebied van leiderschapsontwikkeling, duurzaamheid en opvoeding. Double Healix is daarnaast een nieuwe en veelomvattende benadering van menselijke ontwikkeling. Wij zijn gespecialiseerd in het vinden en analyseren van filmfragmenten waarmee we professionals, teams en organisaties ondersteunen om een volgende stap in hun ontwikkeling te zetten. Dat doen we met live en online trainingen, en met de online leerplatforms van MovieLearning.


Voor Double Healix ben ik projectleider, adviseur en trainer voor de grotere incompany leiderschapstrajecten, Daarnaast bouwen we aan de Double Healix Academy en ben ik mede-ontwikkelaar, docent en leerprocesbegeleider voor diverse opleidingen van de Academy.

Shared Business is een platform voor innovatief en collectief ondernemen. Zij stimuleren ondernemers en organisaties om hun krachten te bundelen en in te zetten voor vernieuwen, veranderen en verbeteren. Voor Shared Business ben ik de partner voor leiderschapsontwikkeling waar dat nodig is om vernieuwing, verandering en verbetering voor elkaar te krijgen.

RINO amsterdam biedt opleiding en inspiratie aan GGZ-professionals: gezondheidszorgpsychologen, eerstelijnspsychologen, psychotherapeuten, klinisch psychologen, psychiaters, verpleegkundigen, vaktherapeuten en psychosociale hulpverleners. Maar ook beroepsbeoefenaren in aangrenzende werkvelden, zoals maatschappelijk werkers, huisartsen en arbo-psychologen kunnen bij de RINO terecht.


Bij de RINO ben ik docent aan de opleiding en trainer voor incompany trajecten. Verder verzorg ik docenten-workshops met betrekking tot didactische vaardigheden. Via de RINO is het mogelijk leiderschapstrajecten in de zorg te ontwikkelen.

Marcel Karreman Leiderschap - Advies

Tweede Goudsbloemdwarsstraat 15

1015 JX Amsterdam

06 34678566

marcel@mkla.nl

www.mkla.nl

www.change-impact.eu